FORDONSFLOTTA

 

 

VÅRA FORDON 

Som transportföretag bär vi ett stort ansvar för trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Detta gör valet av fordon viktigt. Våra anställdas medvetenhet om säkert och ekonomiskt körsätt är en annan väsentlig faktor i strävan att undvika olyckor och minimera miljöbelastning.

Vår moderna bilpark ger våra anställda en bra arbetsmiljö och en rimlig belastning på vår omvärld. Totalt har vi ett trettiotal fordon av olika typ och storlek för att möta de flesta olika transportbehov.

För de anställda är det viktigt med god komfort och säkerhet i det dagliga arbetet. Detta leder till ökad trafiksäkerhet på våra vägar och ger våra kunder en tillförlitlig och kvalitativ transport.

Vårt mål är att minska verksamhetens miljöbelastning, detta gör vi bland annat genom att alltid beakta miljöaspekter vid nyanskaffning av fordon. Alla fordon på NyFrakt i Sverige AB är av miljöklass Euro 6.