DESTINATIONER

 

HÄR FINNS VI, DAG OCH NATT

Våra fasta schemalagda turer till olika destinationer ger kostnadseffektiva transportlösningar för kunden genom samplanering.

Utöver fasta turer, dag och natt, inom södra Sverige, utför vi naturligtvis tranportuppdrag enligt specifika kundönskemål.

NyFrakt i Sverige AB har fast verksamhet på flera orter, huvudterminalen ligger i Nybro och vi har depåer i varierande storlek i Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Växjö.