NyFrakt'
Kontakt Logotyp NyFrakt NyFrakt i Sverige AB
Lyckvägen 3
SE-382 45 Nybro
Tel. 072-977 60 01
info@nyfrakt.se
www.nyfrakt.se

KontaktKONTAKT


Här finns vi, dag och natt

Våra fasta schemalagda turer till olika destinationer ger kostnadseffektiva transportlösningar
för kunden genom samplanering. Utöver fasta turer, dag och natt, inom sydöstra Sverige,
utför vi naturligtvis tranportuppdrag enligt specifika kundönskemål.

bilar

Vår turkarta täcker orter från Norrköping i norr, Växjö/Ljungby i väster, Öland i öster och Kristianstad i söder, samt alla orter längs vägen.