KONTAKTER

NyFrakt i Sverige AB

Lyckvägen 3

382 45 NYBRO

Tel: 072-977 60 01

info@nyfrakt.se

www.nyfrakt.se

HÄR HITTAR DU OSS!

Latitud: 56,7431

Longitud: 15,9196

KIM ÅKESSON,

VD

072-977 60 01

kim@nyfrakt.se

 

JONAS LORENTZON,

platschef

070-574 90 74

jonas@nyfrakt.se

 

KRISTINA 

LENNARTSSON,

Ekonomichef

072-168 63 00

kristina@nyfrakt.se

.